เผย ดีมาก กับ 8 อาหาร ยิ่งกินม ะ เ ร็ ง ยิ่งกลัว รีบหามาทาน ให้ไว

เผย ดีมาก กับ 8 อาหาร ยิ่งกินม ะ เ ร็ ง ยิ่งกลัว รีบหามาทาน ให้ไว

มะเร็ง หรือทางการแพทย์ เรียกว่า เนื้องอกร้ า ย (อังกฤษ: malignant tumor) เป็นกลุ่มของโร คที่เกี่ยวข้องกับ การเจริญเติบโต ของเซลล์ที่ผิดปกติ คือ เซลล์จะแบ่งตัว และเจริญอย่าง ควบคุมไม่ได้ ก่อให้เกิ ดเป็น เนื้องอกร้ า ย และมีศักยภาพ ในการรุกรานร่ า งกาย ส่วนข้างเคียง มะเร็งอาจแพร่กระจาย ไปยังร่ า งกาย ส่วนที่อยู่ห่างไกลได้ ผ่านระบบน้ำเหลือง หรือกระแสเ ลื อ ด แต่ไม่ใช่เนื้องอกทุกชนิด จะเป็นมะเร็ง เพราะเนื้องอกไ ม่ร้ า ยจะไม่ลุกลามไปยัง อวัยวะข้างเคียง และไม่กระจายไป ทั่วร่ า งกาย อาการและอาการแสดงของโร คมะเร็ งที่เป็นไปได้ รวมถึง: มีก้อนเนื้อเกิ ดใหม่, มีเ ลื อ ดออกผิดปกติ, มีการไอ เป็นเวลานาน, การสูญเสียน้ำหนัก ที่อธิบายไม่ได้, และการเปลี่ยนแปลง ในการขับถ่าย ของลำไส้และอื่นอื่น แต่อาการเหล่านี้ อาจเกิ ดขึ้นเนื่องจากปัญหาอื่นอื่น ได้เช่นกัน มีมะเร็ งที่ส่งผลต่อมนุษย์ ที่ทราบแล้วกว่า 100 ชนิด

 

 

สาเหตุของมะเ ร็งนั้ น มีหลากหลาย ซับซ้อนและ เข้าใจเพียงบางส่วนเท่านั้ น มีหลายปัจจัย ที่ทราบแล้วว่า เพิ่มปัจจัย เ สี่ ย ง มะเร็ ง ได้แก่ การสูบบุหรี่ (อัตราการต า ย 22%) ปัจจัยด้านอาหาร, การข า ดกิจก ร รมการออกกำลังกาย, โ ร ค อ้วน, และการบริโภค แอลกอฮอล์ (อัตราการต า ยรวมกัน 10%) นอกนั้ นเป็นการติดเชื้ อบางอย่าง, การสัมผัสรังสี, และมลภาวะสิ่งแวดล้อม ในกลุ่มประเทศ กำลังพัฒนา เกือบ 20% ของโร คม ะ เ ร็ งเกิ ดจาก การติดเชื้ อเช่นโร คตับอักเสบ จากไ ว รั สชนิด B, ชนิด C, และ human papillomavirus. โดยทั่วไป ก่อนที่มะเร็ งจะพ้ฒนาขึ้น การเปลี่ยนแปลง หลายอย่างของยีน จะเกิ ดขึ้นก่อน ประมาณ 5–10% ของม ะ เ ร็ งเกิ ดจากการติดเชื้ อทางพันธุก ร รม ที่ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ ปัจจัยเหล่านี้ สามารถทำให้ยีนเสียหาย โดยตรง หรืออาจจะ ประกอบกับความบกพร่อง ทางพันธุกร ร มที่มีอยู่เดิม ในเซลล์ก่อให้เกิ ดการกลายพันธุ์เป็นม ะ เ ร็ งได้ ม ะ เ ร็ งราว 5–10% สามารถ ติดตามไปยัง ความบกพร่องทางพันธุก ร รมแต่กำเนิ ดโดยตรง

แน่นอนว่า ไม่มีใครอย า กจะเป็น โร คอันตรายนี้ มีสถิติให้เกิ ดการเสี ยชีวิ ตอันดับต้นต้นเลย ฉะนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างมาก ที่จะต้องรู้วิธีลดความ เ สี่ ย ง ของการเกิ ดโ ร คม ะ เ ร็ ง เริ่มต้นจาก ต้องรู้ว่า “ศัตรูของมะเร็ ง” คืออะไร ม ะ เ ร็ งเ ก ลี ย ด อะไร ม ะ เ ร็ งไม่ชอบอะไร แล้วพย าย าม นำสิ่งนั้นเข้าใกล้ตัวเรา หรือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ ย งเหล่านั้น ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งวิธี การป้องกันการเกิ ดมะเร็ งที่คุณเอง สามารถทำได้ และนอกจากนั้ นคือ เ รื่ อ งการรับประทาน อาหารที่ดี มีส่วนทำให้ มะเร็ งขย าด เเละไม่อย า ก เข้าใกล้คุณ

  1. ศัตรู ของมะเ ร็ งกระเพาะอาหาร คือ กระเทียม

  1. ศัตรู ของมะเร็ งตับอ่อน คือ บร็อคโคลี่
  2. ศัตรู ของมะเร็ งปอด คือ ผักโขม
  3. ศัตรู ของมะเร็ งลำไส้ คือ หน่อไม้น้ำ
  4. ศัตรู ของมะเร็ งเต้านม คือ สาหร่ายทะเล

  1. ศัตรู ของมะเร็ งผิวหนัง คือ หน่อไม้ฝรั่ง
  2. ศัตรู ของมะเร็ งปากมดลูก คือ ถั่วเหลือง

8 อาหารนี้ เป็นสิ่งที่เราควรกินเข้าไป เพื่อให้ร่ า งกาย ห่างไกลจากมะเ ร็ง ถ้าอย า กแข็งแรง เราควรหันมา บริโภคศัตรู ของมะเร็ ง นับตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป พร้อมกับวิธีง่ายง่าย ในการทำให้ร่ า งกาย แข็งแรงมากขึ้น กว่าเดิม เช่น

– ดื่มน้ำ ที่สะอาดและ เพียงพอ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน

– หลีกเลี่ยง การสูดดม หรือสัมผัสก๊าซขณะ เติมน้ำมันรถ

– หลีกเลี่ยง อาหารประเภท ปิ้งย่าง ไหม้เกรียม หรือมีเศษสีดำ ของการเผาติดอยู่

ได้ด้วย ควรดื่มน้ำหรือ ให้ปริมาณปัสสาวะ มีสีเจือจาง เมื่อขับถ่ายทุกครั้ง

– รับประทาน ผักผลไม้ สีเขียว

– ออกกำลังกาย เผาผลาญ ไขมัน

– หลีกเลี่ยง การใช้ สัมผัส หรือสูดดม สารซักแห้ง

– ลดการใช้ปริมาณ สารเคมีต่างต่าง ไม่ว่าจะเป็น สารฟอกขาว สารเคมีในการ ขัดห้องน้ำ หรือสารขจัด คราบสกปรกต่างต่าง

– หลีกเลี่ยง การผ่าน สารรังสี

– ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ โดยการแนบหู เป็นเวลานาน

– ทาโลชั่นกันแดด ทุกครั้ง ก่อนออกจากบ้าน

สิ่งต่างต่าง เล็กเล็ก น้อยน้อยเหล่านี้นั้น ล้วนมีส่วนช่วย ในการป้องกันโ รคมะเร็ งได้ทั้งสิ้น แม้ว่าคุณ อาจคิดว่ามัน เป็นเ รื่ อ งไม่สำคัญ แต่ฝึกทำไว้ให้เป็น นิ สั ยบ้าง ก็จะดีกว่า เพราะมีงานวิจัย มากมายออกมาสนับสนุนแล้วว่าพฤติกร ร มต่างต่าง ที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิ ดโ ร คมะเร็ งได้จริง ดังนั้ น ป้องกันตัวเอ งตั้งแต่วันนี้ เพื่อชีวิ ต ที่ดี ในวันข้างหน้า

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : springnews

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *